Stuiverreferendum

Wat jij kunt doen

We willen samen met onze medelanders wetgeving afdwingen, die aangeeft, dat wij de eigenaren zijn van ons geld en die de banken verplicht stelt om alle gegevens van ons en onze (digitale) afgeleiden met ons te delen. 

Op dit moment zijn er geen officiële mogelijkheden om een volksinitiatief te houden. Referenda bestaan volgens onze wet- en regelgeving, maar ze zijn enkel raadgevend en het advies van de bevolking wordt vaak in de wind geslagen. Dit hebben we onder andere gemerkt na de EU grondwet en Oekraïne referenda. Zelfs een serieuze en gebalanceerde onderbouwing en duidelijke verantwoording over waaróm onze mening niet wordt omgezet in wet- en regelgeving meeste gevallen achterwege. Officiële, gegarandeerde mogelijkheden tot inspraak op nationaal niveau zijn er niet in Nederland. En tóch houden we dit zelf uitgeroepen volksinitiatief, omdat we vinden dat we altijd recht hebben om initiatief te nemen en omdat we willen weten of onze medelanders het met ons eens zijn. 

Werkwijze

Door 5 cent te storten stem je in met het doel van stichting De Stuiver en vóór bekrachtiging van geld als jouw eigendom in Nederlandse wet- en regelgeving. Iedere storting van 5 eurocent is één stem. U kunt uw referendumstem uitbrengen door 1 stuiver te storten op bankrekening: NL 02 TRIO 0338 6250 62 ten name van Stichting de Stuiver o.v.v. "referendum eigendomsrecht". 

Zodra we de helft van alle kiesgerechtigde stemmen + 1 stem hebben, verzoeken we de dan zittende regering te reageren in de vorm van een wetsvoorstel en/of bindend referendum, waarin gesteld wordt, dat ons geld óns geld is en dat wij inzage horen te hebben in alles wat ermee gebeurt. Mocht de regering niet op ons verzoek ingaan, dan zullen we naar de rechter stappen om dit af te dwingen. We hebben immers in feite geen nieuwe wetgeving nodig: ons geld is al ons geld.

Voer uw stem in

Blijf op de hoogte

Thank you! Your submission has been received!

Oops! Something went wrong while submitting the form