Hypotheek
aangiftetool

De wettelijke kaders en definities omtrent de aard van "geld" zijn door de opkomst van het internet verouderd. Banken hebben hier gebruik van gemaakt in hun eigenbelang door net te doen alsof banktegoeden officieel geld zijn. Dit betekent dat leningcontracten die u bij banken hebt afgesloten mogelijk ongeldig zijn. Met deze website beogen we u te informeren over:

  • ‍waarom de contracten ongeldig zouden kunnen zijn
  • ‍of ook uw hypotheekcontract in strijd is met de wet
  • hoe u uw wettelijke plicht vervult door ook aangifte te doen

Het probleem met giraal geld

Nederland gebruikt steeds minder contant geld, ondanks dat het het enige wettige betaalmiddel is: de munten en biljetten die vandaan komen bij DNB en de ECB. We gebruiken steeds meer giraal geld dat "op de bank staat".

Giraal geld is echter niet wat de meeste mensen denken dat het is. Banktegoeden zijn namelijk geen bestaand geld zoals contant geld. De getallen die u ziet bij het internetbankieren representeren slechts een vordering die u heeft. Het geeft aan hoeveel contant geld, of betalingen aan andere banken, de bank aan u nog verschuldigd is. Het geeft niet aan hoeveel staatsgeld er op dat moment veilig voor u beheerd wordt en in een kluis ligt. Wanneer iedereen op hetzelfde moment al het "geld" van alle rekeningen zou opnemen, zou bijna iedere bank omvallen, simpelweg omdat het beloofde contante geld er niet is.

Dit girale "geld" ontstaat door een boekhoudkundig proces uit het niets wanneer een bank krediet verstrekt. Zodra een kredietnemer de handtekening zet onder de belofte de bank over een tijdsperiode een bepaald bedrag te betalen (zoals een hypotheekcontract), maakt de bank aan de klant de belofte het gewenste leenbedrag ooit te betalen. De "lening"-nemer ziet de getallen van deze belofte verschijnen bij het internetbankieren, maar in feite is er geen officieel geld geleend ondanks dat dat de bedoeling was.

Strafbaar feit #1: Misleiding.
Een leningnemer verwacht middels een lening Euro's (van de DNB of ECB) te lenen, maar krijgt daarvoor in de plaats een derivaat: een schuldbekentenis (belofte) gedenomineerd in €.

De tweede kwestie betreft het feit dat de leningnemer verwacht dat er iets "geleend" wordt. Het probleem daarmee is dat "lenen" impliceert dat de leningverstrekker iets overhandigt dat die vóór het uitlenen al bezat. Echter is er voor de kredietnemer slechts een schuldbekentenis ontstaan die daarvóór niet bestond. Daarbij komt dat de schuldbekentenis alleen kon ontstaan door de handtekening van de klant. Hij heeft dit tegoed dus zelf gecreëerd:

Het door hun gecreëerde geld is niet van de banken zelf, maar van hun klanten. (...) Algemene banken incasseren geen geldscheppingswinst in de gebruikelijke zin van het woord, omdat het door hen gecreërde geld aan hun klanten toebehoort.

Wim Boonstra (oud hoofdeconoom Rabobank) - Geld Speelt (G)een Rol blz51.

Het "geld" voor de leningnemer bestond dus niet vóór de overeenkomst, en behoort ook nog toe aan de klant. Vreemdgenoeg moet de "lener" het "geld" wel "terug" betalen, terwijl het door de eigen handtekening is ontstaan.

Bij een "leen"-contract van een bank komt een "risicovergoeding": de rente. In theorie is deze vergoeding bedoeld voor het afdekken van het risico dat een groep leningnemers niet meer betaalt, waardoor de bank mogelijk met een verlies het onderpand moet verkopen. Echter, de renteclausule is tot stand gekomen op de aanname dat er iets zou worden uitgeleend, wat niet het geval is.

Strafbaar feit #2: Onteigening.
De bank pretendeert dat de "lener" iets "leent" dat aan de bank toebehoorde, en dus geretourneerd moet worden. Echter doet de klant het girale "geld" ontstaan met de handtekening en behoort het aan hem toe. De vordering op dit toebehoren van de klant is diefstal.

Ten slotte zal de klant het "geleende geld" willen gebruiken. Daar is het immers voor ontstaan. Wanneer in de winkel contant betaald wordt, wordt tegenwoordig scherp gecontroleerd op de echtheid van biljetten, om valsemunterij te voorkomen. Het is namelijk verboden te betalen met middelen die het officiële betaalmiddel, de fysieke Euro, imiteren. Wanneer met PIN betaalt wordt er echter niets gecontroleerd. Is er wel met de Euro betaald? Heeft de winkel Euro's ontvangen? Het antwoord is nee. De schuld van de bank aan de rekeninghouder is slechts verplaatst naar de rekening van de winkelier, maar er is niet betaald in Euro. De overgedragen bankschuld was alleen gedenomineerd in €.

Strafbaar feit #3: Valsemunterij.
Het is verboden een middel uit te geven dat zich voordoet als de echte munt (de Euro), zie art209 Wetboek van Strafrecht. Toch geeft de bank de impressie dat de tegoeden die ontstaan bij kredietverstrekking echte Euro's zijn, en wordt er niet op de echtheid van Euro's gecontroleerd bij het betalen met PIN.

What’s a Rich Text element?

The rich text element allows you to create and format headings, paragraphs, blockquotes, images, and video all in one place instead of having to add and format them individually. Just double-click and easily create content.

Static and dynamic content editing

A rich text element can be used with static or dynamic content. For static content, just drop it into any page and begin editing. For dynamic content, add a rich text field to any collection and then connect a rich text element to that field in the settings panel. Voila!

How to customize formatting for each rich text

Headings, paragraphs, blockquotes, figures, images, and figure captions can all be styled after a class is added to the rich text element using the "When inside of" nested selector system.