Wij staan voor eigendomsrecht
op giraal geld
Stichting de Stuiver voert campagne om eigendomsrecht op giraal geld in te voeren. Nederland gebruikt steeds minder contant geld en steeds meer giraal. In tegenstelling tot contant is giraal geld géén wettig betaalmiddel en NIET risicovrij voor de houder! Wij willen de wetgeving veranderen zodat u ook zeggenschap krijgt over het giraalgeld.
Doe mee aan het Stuiverreferendum

Huidige situatie

CONTANT GELD: is nu geen eigendom van de houder van dat contante geld, maar van De Nederlandsche Bank;

GIRAAL/DIGITAAL BANKTEGOED: is slechts een vorderingsrecht van een rechtspersoon op de bank, en niet diens eigendom; fiatgeld dat een leningnemer van de bank "leent" is in de praktijk geen eigendom van de lener, ondanks dat het notabene ontstaat door diens handtekening;

  Onze missie: het behalen van een wetswijziging

  1. zodat de houder van contant geld tevens de eigenaar van dat contante geld is;
  2. ‍het girale/digitale tegoed van een rechtspersoon bij een bank zijn/haar eigendom is, en niet slechts een vorderingsrecht op de bank; 
  3. in geval van het nemen van een lening bij een bank, het fiatgeld dat door de handtekening van de rechtspersoon die die leningsovereenkomst aangaat wordt geschapen, het eigendom wordt van de lener.‍

  Ons hoofdproject

  Aangifte tegen uw hypotheek
  Doe mee aan onze campagne
  Wat is de bedoeling?
  Online aangifte doen tegen uw hypotheekcontract.

  Waarom?Veel hypotheekcontracten zijn misleidend. Zo kan het contract doen overkomen alsof u bestaand wettig betaalmiddel (staatsgeld) heeft geleend voor uw woning dat een spaarder beschikbaar heeft moeten stellen, terwijl dat niet het geval is (u kreeg in plaats daarvoor een banktegoed dat pas is ontstaan ná het plaatsen van uw handtekening). Deze vorm van misleiding is een strafbaar feit. Als u getuige bent van een strafbaar feit, of wanneer u het idee hebt dat u onwetend medeplichtig bent geweest, dan dient u volgens de wet aangifte te doen.

  Wat is het effect van mijn aangifte?Aangifte doen is zéér nuttig. Naast politieke druk die wordt uitgevoerd door Stichting Ons Geld is het mogelijk op deze manier ook druk te zetten via het wetsbestel. Als er genoeg hypotheeknemers aangifte doen dient er officieel politieonderzoek uitgevoerd te worden, wat ervoor kan zorgen dat de valsemunterij van commerciële banken opnieuw maatschappelijk debat wordt.

  Wat doen jullie met de aangifte?
  Wij verzamelen de aangiftes en maken enkelen beschikbaar als voorbeeld. Zo kunnen we bijhouden hoeveel aangiftes er gedaan zijn en een teller laten zien.

  Is aangifte doen veel gedoe?
  We hebben de meest voorkomende wetsovertredingen van hypotheekcontracten op een rijtje gezet en een model-procesverbaal opgesteld waar u uw inzending op kunt baseren. Tevens bieden we veel voorbeelden van mensen die u zijn voorgegaan. Het is geen probleem om in gewone spreektaal te formuleren. Met onze tool is de aangifte gemakkelijk via de website in te zenden.

  Projecten

  Tentoonstelling
  Er is een oud bankgebouw aan ons toegekend waar we een tijdelijke kunstexpositie houden.
  Stuiverreferendum
  We verzamelen stuivers bij wijze van petitie. Iedere stuiver is één stem. Alle stuivers worden uiteindelijk samengesmolten tot een vrijheidsklok. Meer informatie.

  Dichter des vaderlands opent feest voor de directe democratie

  Naar aanleiding van een flyer (proclamatie burgerinitiatief) opgestart in Friesland in het kader van het 100e jubileumjaar van de algemene kieswet die Piter Jelles Troelstra  heeft geïnitieerd ,over de vraag: "aan wie behoord in een democratie eigenlijk het laatste woord toe", werd Tsead Bruinja, de dichter des vaderlands, zo geïnspireerd dat die graag op Valentijnsdag 14 februari 2019 zijn verliefdheid op de directe democratie in de symbolische gestalte van Vrouwe Justitia (kieswet), in Leeuwarden in de bibliotheek (dbieb) via een gedicht de startschot voor dit feest gaat lossen.


  Tsead Bruinja opent de festiviteiten om 19.30 uur in het voormalige gevangenis de Blokhuispoort, dat nu onderdak bied aan culturele instellingen.

  Download flyer

  Wie zijn wij

  Jürgens Redczus

  Deontoloog en initiatiefnemer van Stichting de Stuiver. Beoogt zo zuiver mogelijk de wet na te leven. Kwam er achter dat zowel De Nederlandse Bank (DNB) als de gemeente vals geld uitgaven en heeft zijn bankrekening afgesloten uit gewetensbezwaar. Procedureert al jaren voor het mensenrecht om zonder bankrekening te kunnen leven.

  Blijf op de hoogte

  Thank you! Your submission has been received!

  Oops! Something went wrong while submitting the form